#POdPorNas #DakujemE

www.zazracnedeti.sk

Poslaním POP akadémia – Pokora Odvaha Pokoj je v prvom rade tvoriť programy pre všetky deti bez rozdielu, ktoré sú však vhodne prispôsobené aj pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. Ide o rôzne športové, kultúrne a environmentálne programy pre deti ako v školskom prostredí tak aj mimo školského prostredia, kde kladieme dôraz na vrátenie rodičov deťom a deti do náručia ich rodičov spoločným programom pre nich.
Kedže sa špecializujeme na zmiešané kolektívy detí bez diagnóz a s deťmi s rôznymi diagnózami, vytvárame tak vhodné prostredie, v ktorom deti nerozlišujú inakosť svojich rovesníkov. Snažíme sa o dosiahnutie #InkluziaNaopak a naozaj sa nám to počas našich programov pre deti aj darí. Naše programy pôvodne tvorené pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami a ich rodičov, musia byť tak dobré, aby mali o ne záujem aj všetky deti a ich rodičia.
Sme príkladom pozitívnej inklúzie v praxi z našich doteraz vytvorených programov pre deti.
Podporte nás prosím pri tvorbe našich programov pre deti.

Jednou nohou na zemi, druhou v krajine snov.

877 SMS text: DMS POP (jednorázová podpora)                       

DMS START POP (pravidelná podpora)

Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. Viac informácií na www.donorsforum.sk

2% z dane

Údaje o nás:

POP AKADÉMIA – POKORA ODVAHA POKOJ

Adresa: Kaukazská 2938/16, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka

IČO: 51317036

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9109000000005151351951 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Postup:

ZAMESTNANEC

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

AKO DAROVAŤ 3 % Z DANE

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Všetky naše projekty nájdete cez sociálne siete FB a instagram pod #:
Rok 2018/2019 #POPakademia:
#DakujemeZeVychovavateHrdinov #SuperHrdina
#PlysovyVianocnyStromcek
#Plysak
#PlysoveSrdce
#PlysakyPreZazracneDeti #ModrePlysoveVily #CaroKrasne
#SlovenskyRekordman
#DobryAdventnyKalendar #Dobro #DasDostanes
#OdDetiPreDeti
#smespecial
#InkluziaNaopak
#StastneAveseleVianoce
#POPdoDisneylandu
#MiniARTbal
#LetoSnami #TyzdenSpop
#LEStival 2019
#TruhlicaPlnaPokladov
#DenDeti2019 tak trochu inak
#POPkruzky
#HistorickyKruzok
#KorunaPrePOP #POPdrak #POPik #NasRytier
#HistorickeMestecko #HistorickaArena
#KralovskaRodina #NaBoso
#ZazracneDeti
#AspergerDeti #ADHD #DYSdeti #PAS
#Deti
#DetiPotrebujuDeti
#EduWorkshop
#LaskyDen
#SkolskyRokSnami
#StarWars
#IntergalaktickaKniha
#HrdinskeUkoncenieSkolskehoRoka
#HrdinskeUkoncenieLeta #HistorickeStanovanie
#DielnickyPreDeticky
#CloveceNehnevajSa
#VitanieJesene #VitanieZimy 2019
#SvetovyDenPovedomiaOautizme
#NaModro #SoStastimVsrdci
#PokoraOdvahaPokoj #POP
#POdPorNas
#DakujemE

Dusana Mazorova (predsedníčka POP Akadémia – Pokora Odvaha Pokoj ale hlavne mamina #ZazracneBea)

Facebook
#ZazracnaBea

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.