#POPAKADEMIA #POKORAODVAHAPOKOJ #POP

POSLANIE POP AKADÉMIE

Poslaním #POPakademia je v prvom rade tvoriť programy pre všetky deti bez rozdielu, ktoré sú však vhodne prispôsobené aj pre deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. Ide o programy, v ktorých kladieme dôraz na vrátenie rodičov deťom a deti do náručia ich rodičov spoločným programom pre nich.

foto HUSR 2

#InkluziaNaopak

Vytvárame vhodné prostredie, v ktorom deti nerozlišujú inakosť svojich rovesníkov. Snažíme sa o dosiahnutie #InkluziaNaopak

 a naozaj sa nám to počas našich programov pre deti aj darí. Sme príkladom pozitívnej inklúzie v praxi.

_MSZ5514